Faite soci@ !!!

    Os socios da A. C. "Rosalía de Castro" son socios de tipo familiar, isto é, xunto co titular poden disfrutar das vantaxes de socio todos aqueles membros da unidade familiar (residentes no mesmo domicilio) que sexan ascendentes ou descendentes directos en primeiro grao.

    Hai estipulada unha cota de entrada de 40 €, que se aboa no momento de se asociar. A cota anual de socio, pola súa banda, está fixada en 20 €. Aparte, cada socio deberá aboar os importes das actividades nas que participe.

Para  darte de alta como socio/a, bastará con que aboes a cuota de entrada antes indicada a calquera dos membros da Xunta Directiva, no local da Asociación, no seguinte horario:

 Se este horario non che vén ben, consúltanos nos seguintes teléfonos:

* 981 809 061 (Asociación)

* 669 822 774 (Alfredo - Presidente)